Mariusz Woszczyński >> Biogram
Mariusz Woszczyński

Mariusz Woszczyński urodził się w 1965 roku w Warszawie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. W latach 1985-1990 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem (1990) w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego, aneks z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Rafała Strenta. W latach 1990-1994 był asystentem na Wydziale Grafiki w pracowni malarstwa prof. Teresy Pągowskiej, w pracowniach rysunku prof. Zofii Glazer, prof. Huberta Borysa i prof. Juliana Raczko. Od 1996 roku pracuje na Wydziale Rzeźby w pracowniach rysunku prof. Zofii Glazer i prof. Jacka Sienickiego. Od 2005 roku prowadzi pracownię rysunku i malarstwa. Adiunkt II stopnia. Wystawy indywidualne w Polsce, Chile, Francji, Niemczech. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i problemowych w kraju i za granicą. Przebywał na stypendiach i stażach artystycznych w Wyższej Szkole Sztuk Wizualnych i Architektury La Cambre oraz Szkole RHOK w Brukseli (1998), Kunstakademie w Dusseldorfie (1995-96) i Ecole d' Art w Marsylii Luminy (1992-93). Laureat nagrody artystycznej kwartalnika EXIT, Nowa sztuka w Polsce (2006). Prace w zbiorach warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, Museo de Arte Contemporaneo Uniwersytetu w Santiago de Chile oraz w polskich i zagranicznych kolekcjach prywatnych.