Mariusz Woszczyński >> Wystawy Zbiorowe
Mariusz Woszczyński

WYSTAWY ZBIOROWE

2004 "Powinność i bunt". Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Narodowa Galeria Sztuki Zachęta,
Warszawa
"Genius Loci", Grafika z kręgu warszawskiej ASP. Galeria Test. Warszawa
"Klasycy, część II" – Galeria Aula, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa

2005 "Między rozumem i emocją", W kręgu pracowni Rajmunda Ziemskiego, Pawilon SARP,
Warszawa
Wystawa inauguracyjna Galerii Oficyna Malarska, Malarstwo z kręgu warszawskiej ASP.

2006 Dydaktycy Wydziału Rzeźby, Galeria Zapiecek, Warszawa


1 2 3 4